Zorg

 

Dit gaat over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (zowel individueel als groep) en behandeling. Het gaat over ziekenhuisbezoek, specialisten, revalidatie, opname in het verpleeghuis, 1e-en 2e lijns zorg, zonder en met verwijzing.

Zorgvraag:

 • onderzoeken, analyseren en formuleren van uw zorgvraag;

Indicatiestelling:           

 • informeren wat een indicatie van Wlz dan wel beschikking van de Wmo voor u kan betekenen

 • aanvragen van een indicatie;

 • het ophogen van een indicatie;

 • overleg met gemeente, CIZ, CAK, zorgverzekering;

 • omzetting van PGB en ZIN.

PGB:

 • informeren wat het hebben van een PGB voor u betekend;

 • opstarten en hulp bij het PGB bij Wmo, Wlz, Zvw, en/of Jeugdwet;

 • overleg met het zorgkantoor/SVB;

 • zoeken naar boekhouder/administratiekantoor/schuldhulpverlener.

Respijtzorg:

 • informeren welke vormen respijtzorg er zijn

 • informeren wat respijtozrg voor u kan betekenen;

 • zoeken naar voor u geschikte (professionele) vormen van respijtzorg.

Wlz:

 • informeren wat de Wlz voor u kan betekenen;

 • de wetgeving m.b.t. de rechten van u als cliënt bekijken;

 • informatie inwinnen bij het zorgkantoor;

 • aanvragen van extra budget op het zorgzwaartepakket thuis;

 • indien gewenst: onze aanwezigheid bij uw indicatiegesprek.

Zorgaanbieders:

 • zoeken naar zorgaanbieders aan de hand van uw criteria;

 • zoeken naar begeleiding bij bepaalde processen (rouw en verlies, psychologische begeleiding).

Wmo:

 • informeren welke hulp u van de Wmo kan verwachten;

 • hulp bij het opstellen van uw persoonlijk plan;

 • hulp bij het formuleren van uw melding/aanvraag bij de gemeente;

 • indien gewenst: onze aanwezigheid bij uw keukentafelgesprek.

Maandag - Vrijdag: 08:30 - 17:00 uur

Buiten kantoortijden telefonisch, via Whatsapp of sms bereikbaar.

Wauters Mantelzorgmakelaar

Werkzaam in Breda en omgeving

Email:  sylvie@wautersmantelzorgmakelaar.nl

Telefoon:  06 - 14 81 79 75

AGB-code: 48485743

BTW-identificatienummer: NL001679051B50

Contact
 • Facebook
 • Instagram

© 2018 by Jules van Beek