top of page

Wonen

 

Dit betreft alles wat te maken heeft met uw huisvesting, benodigde hulpmiddelen en aanpassingen in en om de woning, huishouden en klussen in en om de woning. Onder wonen wordt ook vervoer en maaltijden verstaan.

 

Wonen:

 • advies inwinnen bij ergotherapeut;

 • aanpassingen of passende woning aanvragen na advies;

 • onderzoeken en/of aanvragen van domotica t.b.v. langer thuis wonen;

 • huurrechten mantelzorger uitzoeken;

 • contact hierover met gemeente, instellingen en woningcorporaties;

 • andere hulpvormen voor u zoeken: verhuismanager, makelaar.

Vervoer:

 • zoeken naar vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld deeltaxi, Automaatje, leerlingenvervoer).

Maaltijden:

 • zoeken naar maaltijdservice;

 • onderzoeken en/of aanvragen Voedselbank.

Hulpmiddelen:

 • hulp bij aanvraag;

 • warme verwijzing naar ergotherapeut.

Huishoudelijke zorg:

 • hulp bij aanvraag voor huishoudelijke hulp;

 • zoeken naar een geschikte huishoudelijke hulp.

bottom of page