WMO

 

De gemeente dient op basis van de Wmo mensen te ondersteunen die zich inzetten voor hun medemens.

Dat zijn dus ook mantelzorgers.

Belangrijkste doelen zijn:

  • voorkomen van overbelasting, bieden van adequate ondersteuning

  • erkenning en herkenning van mantelzorgers

  • het bevorderen van de emancipatie en participatie van mantelzorgers.

 

Daarnaast dient de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning in te  zetten voor burgers met een zorgvraag.

De mantelzorgmakelaar kan hierin een werkelijk onafhankelijke positie innemen.