top of page

WMO

De gemeente dient op basis van de Wmo mensen te ondersteunen die zich inzetten voor hun medemens. Waaronder mantelzorgers.

Belangrijkste doelen zijn:

  • voorkomen van overbelasting, bieden van adequate ondersteuning

  • erkenning en herkenning van mantelzorgers

  • het bevorderen van de emancipatie en participatie van mantelzorgers.

 

Daarnaast dient de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning in te  zetten voor burgers met een zorgvraag.

De mantelzorgmakelaar kan hierin een werkelijk onafhankelijke positie innemen.

Mijn vergoeding voor mijn diensten bedraagt € 84,70 (inclusief btw). In enkele gevallen vergoedt de gemeente mijn hulp. Indien het niet het geval is, kan u zich wenden tot uw aanvullende verzekering van uw zorgverzekering (zie uitleg op de pagina zorgverzekering.

bottom of page