Werkgever

 

Voelt u zich een werkende mantelzorger? Of bent u een mantelzorgende werknemer? In ieder geval kan het veel ongewenste onrust geven.

De mantelzorgmakelaar kan regeltaken voor u overnemen, zodat u als werknemer zich weer beter kan focussen op het werk.

Daarnaast kan u een mantelzorgmakelaar inzetten om in de organisatie de knelpunten in de combinatie arbeid en mantelzorg zichtbaar te maken:

Hoeveel mantelzorgers telt de organisatie?

Hoeveel productieverlies levert dat op?

Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid:

  • Het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland ligt al 10 jaar stabiel rond de3,9%*. Bij mantelzorgvriendelijke werkgevers is dat 1% lager: 2,9%;

  • De jaarlijkse omzetgroei van werkgevers in Nederland bedraagt: 3% (2015 t.o.v. 2014). Mantelzorgvriendelijke werkgevers realiseerden een omzetgroei van 4,3%;

  • In 2015 is het verloop van personeel bij mantelzorgvriendelijke werkgevers 4%. Het landelijk gemiddelde ligt op 6,1%.

Deze cijfers komen uit dit rapport:

 

 

Feiten en cijfers mei 2017