top of page

Welzijn

 

Welzijn is bedoeld om u een steuntje in de rug te geven. Denkt u aan hulpverleners, lotgenotencontact, patiëntenvereniging en/of vrijwilligerswerk.

 

Begeleiding:

  • zoeken naar een geschikte begeleider bij bepaalde processen (rouw en verlies; psychologische begeleiding)

Lotgenotencontact:

  • zoeken naar lotgenoten en/of patiëntenvereniging;

  • zoeken naar ondersteuning bij mantelzorgondersteunende organisaties;

  • wijzen op de mantelzorgwaardering in de woonplaats van de mantelzorger.

Welzijnswerk:

  • zoeken naar hulpverleners zoals een casemanager, maatschappelijk werk, coach, sociale raadslieden, vrijwilligers (maatjes), formulierenbrigade, ouderenwerk, schuldhulpverlening, ed.;

  • laten opstellen van een crisis- of hulpkaart.

Overig:

  • kinderopvang regelen;

  • onderzoek van de mogelijkheid en/of aanvragen van sociaal medische indicatie voor kinderopvang.

bottom of page