top of page

Wlz

Mijn vergoeding voor mijn diensten bedraagt € 84,70 (inclusief btw). Indien degene voor wie u mantelzorgt, zorg inkoopt via een PGB op basis van de Wlz, dan is er per jaar altijd een verantwoordingsvrij bedrag vastgesteld. Vanuit dit bedrag kunnen dan de diensten van een mantelzorgmakelaar betaald worden.

Bij Zorg In Natura zou dit via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering betaald kunnen worden.

bottom of page