PGB

 

Indien degene voor wie u mantelzorgt zorg inkoopt via een PGB op basis van de Wlz, dan is er per jaar altijd een verantwoordingsvrij bedrag vastgesteld.

U kunt daarvan de diensten van een mantelzorgmakelaar betalen.