top of page

Financiën

 

Dit betreft alle inkomen en uitgaven in relatie tot de zorgsituatie.

Bijvoorbeeld het berekenen wat voor gevolgen het laten uitbetalen uit een Pgb op uw inkomen heeft. Of welke gevolgen de keuze van gehuwden- of ongehuwdenpensioen heeft bij een opname van uw partner in een zorginstelling?

PGB:

 • het berekenen wat de keuze van een Pgb financieel voor u betekent;

CAK:

 • berekenen eigen bijdrage;

 • aanvragen lagere eigen bijdrage bij gewijzigd (lager) inkomen;

 • contact met CAK over berekeningen en facturen;

 • zorgrekeningen ordenen.

Uitkeringen:

 • de gevolgen bij AOW, Wajong, WAO, WIA, bijstand, bijzondere bijstand gecombineerd met zorgtaken;

Subsidies:

 • berekenen en/of aanvragen kinderopvangtoeslag in nieuwe of veranderde zorgsituaties;

 • berekenen en/of aanvragen huurtoeslag in nieuwe of veranderde zorgsituaties;

 • berekenen en/of aanvragen zorgtoeslag in nieuwe of veranderde zorgsituaties;

 • berekenen en/of aanvragen van dubbele kinderbijslag in nieuwe of veranderde zorgsituaties.

Inkomstenbelasting:

 • Teruggaaf zorgkosten.

Verzekeringen:

 • onderzoeken en/of aanvragen van mogelijkheden voor een bepaalde therapie, vergoeding, reiskosten.

Externe partijen:

 • notaris (nalatenschappen, wilsonbekwaamheid, levenstestament);

 • makelaar

 • verhuismanager

 • algemeen:

 • zoeken naar boekhouder/administratiekantoor/schuldhulpverlener;

 • informeren over bewindvoering, curator.

bottom of page