Eigen middelen

Indien u het niet vergoed krijgt via de zorgverzekering, PGB (soms Wmo of werkgever), kunt u ook besluiten de hulp van de mantelzorgmakelaar zelf te betalen.

 

Het geldende tarief is € 70,- exclusief BTW per uur.