top of page

3.

De werkgever

Voor mantelzorg kies je niet, het overkomt je. Het begint geleidelijk: je moeder begeleiden naar een afspraak bij een arts, je ouders worden te oud de beslissingen voor je broer met verstandelijke beperking te nemen, of de roze wolk, die de pasgeboren baby had moeten zijn, blijkt niet zo roze te zijn…

De feiten

Het is zo dat 1 op de 5 werkenden mantelzorgen (zorgpersoneel 1 op de 3). Veel van deze mantelzorgende werknemers laten liever niet merken aan collega’s en leidinggevenden dat ze deze zorg doen. In de praktijk neemt 30% van deze werknemers een of meerdere vrije dagen op, omdat instanties vaak alleen maar bereikbaar zijn onder werktijd. Daardoor voelt 10% zich overbelast. Uiteindelijk stopt men met werken of gaat minder uren werken. 5 tot 8% van de mantelzorgende werknemers in Nederland meldt zich ziek, omdat de combinatie mantelzorg met werk hen teveel wordt*.

Mantelzorgers wíllen werken

De meeste mantelzorgenden werknemers willen juist werken, het geeft hen weer energie! Het zorgt voor de balans in het zorgen in de familie. Maar het is lastig om het ter sprake te brengen: werkgevers willen zich niet opdringen door wat een privézaak lijkt. Medewerkers zijn bang dat collega’s en managers minder bereid zijn hen tegemoet te komen. Van die mantelzorgende medewerkers heeft 80% behoefte aan dit te delen op het werk, omdat werk- en zorgtaken elkaar overlappen. Als de werkgever bekend is met de mantelzorg, kan er een betere balans tussen werk en mantelzorg bereikt worden.

Verzuim niet nodig

Dit hoeft niet automatisch tot verzuim te leiden. Er zijn mogelijkheden om daar beleid op te maken. Een mantelzorgmakelaar kan afdelingen personeelszaken helpen het personeelsbeleid zo in te richten dat het het verzuim op de werkvloer terugdringt, zonder veel extra kosten.

En voor uw medewerker geldt dat er samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om werk, zorg en gezin weer in balans te krijgen.

Voordelen mantelzorgvriendelijk werkgeverschap in cijfers

Dat dit mantelzorgvriendelijk werkgeverschap iets oplevert blijkt uit de volgende cijfers (*SCP, mei 2017):

  • Gemiddeld ligt het ziekteverzuim in Nederland al 10 jaar stabiel rond de 3,9%*. Bij zorgvriendelijke werkgevers is dat: 2,9%.

Verzuim kost werkgevers jaarlijks €13 miljard (ArboNed): 1% lager ziekteverzuim betekent € 3,3 miljard = kostenbesparing van 25%.

  • Jaarlijkse omzetgroei van werkgevers in Nederland bedraagt: 3% (2015 t.o.v. 2014). Zorgvriendelijke werkgevers realiseerden een omzetgroei van 4,3%:

1,3% meer omzetgroei=  €5,7 miljard extra netto omzetstijging.

  • In 2015 is het personeelsverloop bij zorgvriendelijke werkgevers 4%. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,1%. Dus 2% minder verloop bij zorgvriendelijke organisaties.

Dat bespaart een werkgever circa € 7.100 aan wervingskosten per nieuwe medewerker (wervingskosten= 25-25% x jaarsalaris (stel € 35.500). 

Lees hier over de feiten en cijfers over de combinatie werk en mantelzorg (afkomstig van www.werkenmantelzorg.nl): ​

Feiten en Cijfers | Werk en mantelzorg
bottom of page