top of page

Gedoe met Eigen Bijdrage CAK

 

De telefoon gaat in de auto. Een mevrouw geeft aan mijn naam te hebben gekregen van een kennis: ‘Of ik haar kan helpen met haar probleem over de eigen bijdrage van het CAK. Haar man zit sinds kort in de Wet Langdurige Zorg. En nu heeft ze de eerste facturen ontvangen. Ze is geschrokken van de hoogte ervan, ze nemen immers nog geen zorg af?’

Ik maak een afspraak met haar om bij haar langs te komen.

 

Wanneer ik bij haar ben, blijkt er sprake te zijn van 2 uur begeleiding per week. Die begeleiding helpt meneer bij het behouden van een dag- en nachtritme. Tot voor een paar maanden kreeg ze daar altijd een eigen bijdrage voor geheven van € 19 per maand. Waarom dan nu meerdere honderden euro’s? Ik leg uit dat die begeleiding nu uit een ander potje komt: niet meer uit de Wmo van de gemeente, maar sinds de indicatiestelling van haar man vanuit de overheid voor de Wlz. Deze bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk. In tegenstelling tot de eigen bijdrage uit de Wmo.

 

We duiken de inkomstenbelasting van 2 jaar terug in. Dezelfde die het CAK ook hanteert voor de berekening van de eigen bijdrage voor 2020. En bellen we het CAK. Samen met de dame van de klantenservice rekenen we de eigen bijdrage na. Het bedrag klopt. Totdat ik vertel dat meneer maar 2 uur begeleiding per week krijgt. Dat verandert de zaak: dat betekent dat meneer onder de 20 uur per maand komt in het afnemen van zorg. Dan geldt de minimale eigen bijdrage van € 23,80. Ik zie mevrouw opgelucht ademhalen. Dat scheelt veel.

De dame van het CAK vertelt dat ze elk half jaar een overzicht van het zorgkantoor krijgen, waarin het aantal afgenomen uren van het afgelopen half jaar staat vermeld. Het CAK corrigeert aan de hand van die opgave de gedeclareerde uren. Heb je minder zorg dan 20 uur per maand afgenomen, dan krijg je het teveel betaalde geld teruggestort. Idem voor als je de lage eigen bijdrage hebt betaald en achteraf meer dan 20 uur zorg per maand hebt afgenomen. Dan moet je bijbetalen. Als je wilt kan je die wijziging tussentijds melden. De dame van het CAK vraagt wat mevrouw wilt: nu handmatig corrigeren of achteraf na opgave van het zorgkantoor laten corrigeren?

Mevrouw kiest voor het achteraf laten corrigeren. Opgelucht als ze is en met de kennis hoe ze zelf de uren afgenomen zorg kan controleren.

 

Ik ga met een goed gevoel weer weg. En bedenk mij hoe belangrijk het is het aantal uren zorg bij te houden, maar ook op tijd te melden bij het CAK als de uren vermeerderen. Voor je het weet moet je door een correctie van meerdere honderden euro’s bijbetalen als je het niet op tijd aanmeldt bij het CAK.

Wist u dat u de eigen bijdrage zelf kan uitrekenen op de site van het CAK?

Blog
bottom of page