top of page

Arbeid en school

 

Dit betreft de combinatie van werk of school met mantelzorg, zodat u weer kan participeren in de maatschappij.

Werkgevers:

 • voorbereiden gesprek met werkgever over de combinatie van werk en zorg;

 • zoeken naar een bevredigende oplossing voor werkgever en werknemer in individuele gevallen;

 • evt. meegaan in het gesprek tussen werknemer en werkgever over de combinatie van werk met mantelzorg;

 • uitzoeken van regelingen in wetgeving en cao;

 • werkgevers begeleiden bij het implementeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Onderwijs:

 • gesprek over combinatie school met mantelzorg;

 • onderzoeken van mogelijkheden mbt bijvoorbeeld deeltijdstudie;

 • evt. gesprek met school;

 • scholen bewust maken van taken van jonge mantelzorgers

 • scholen leren jonge mantelzorgers te signaleren;

 • scholen leren jonge mantelzorgers vroeg te signaleren;

 • studenten helpen bij de aanvraag van een prestatiebeurs.

Arbodiensten:

 • arbodiensten bewust maken van de combinatie van werk met mantelzorg;

 • arbodiensten bewust maken van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap in het terugbrengen van grijs arbeidsverzuim door mantelzorg;

 • bieden van regelhulp aan werknemers, die door mantelzorgtaken, overbelast dreigen te raken.

bottom of page